កម្មវិធីគ្រប់គ្រងតូបលក់កាហ្វេលក្ខណៈតូច

👩 អ្នកគឺជាម្ចាស់តូបលក់កាហ្វេលក្ខណៈតូច ហើយ អ្នកចង់បើកតូបថ្មីថែមទៀត
តែ អ្នកកំពុងឈឺក្បាលអំពី ការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក​ ការលក់​ ចំណេញ ចំណាយ

👩លោកអ្នកត្រូវការស្វែងរកកម្មវិធី គ្រប់គ្រងអាជិវកម្មដែលមានតម្លៃសមរម្យនិងមាន ប្រសិទ្ធិភាព

កម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជិវកម្មហាងពពក គឺជាដំណោះស្រាយសម្រាប់អ្នក

យើងអាចជួយអ្នក:

– ផ្តល់ជួនកម្មវិធីគ្រប់គ្រងការលក់ ជាមួយនឹងតម្លៃចាប់ពី $៧តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយខែ​ ​​តំឡើងជួនដោយឥតគិតថ្លៃ
– អ្នកអាចបោះពុម្ភវិក្កយ័ប័ត្រ​​ ដោយមិនចាំបាច់មានកំព្យូទ័រ និង ម៉ាស៊ីនព្រីន
– អ្នកអាចតាមដាន ចំនួនកែវកាហ្វេ និងភេសជ្ជៈលក់ចេញនៅពេលបិទបញ្ជី យ៉ាងលឿង ដោយទូរស័ព្ទដៃ
– អ្នកអាចប្ដូរតម្លៃផលិតផល ព័ត៌មានផលិតផល ភ្លាមៗតាមទូរស័ព្ទដៃ

📣 សូមផ្ញើសារតាម Facebook​​ (ឈ្មោះ Hangpopok POS Cloud System) របស់យើងខ្ញុំ ឬ ទាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ ០៨៨ ៨៨៩៩ ៧២៩/ ០៨៧​ ៨៦ ៩០៩០/ ០៩២ ៨៨៨ ៦១១ យើងនឹងណែនាំអ្នកឱ្យបានលម្អិត។

Register Now