កម្មវិធីគ្រប់គ្រងស៉្បាខ្នាតតូចនិងមធ្យម

យើងខ្ញុំមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយសូមជូនដំណឹងដល់លោកអ្នកថា ផ្ទះសំណាក់និងស្ប៉ា ឥឡូវនេះអាចប្រើប្រាស់​​​ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជិវកម្មហាងពពកបានហើយ។

លើសពីនេះទៅទៀត សម្រាប់ផលិតផលឬសេវ៉ាកម្មណាមួយដែលគិតលុយទៅតាមចំនួនម៉ោង (ដូច​ជា​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​KTV។ល។)​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ក៏យើងមាន សម្រាប់ផ្តល់ជួនលោកអ្នក។

នៅពេលដែល អតិថិជនរបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមប្រើសេវាកម្មរបស់លោកអ្នក​​​​​​។​ប្រព័ន្ធ​​​​​​​​​​​​​​​​​និងកត់ត្រាពេលវេលាចូល។​ពេលអតិថិជនបញ្ឃប់ការប្រើប្រាស់សវាកម្មរបស់លោកអ្នក ប្រព័ន្ធនិងគិតតំលៃតាមចំនួនម៉ោងដោយស្វ័យប្រវតិ្តសម្រាប់អ្នក។ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រើប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហាងពពក ទោះលោកអ្នកមិនស្ថិតនៅហាងក៏ដោយ​ ក៏លោកអ្នកអាចពិនិត្យមើល វិក្ក័យប័ត្រនិងប្រាក់ចំណូលគ្រប់ពេលដោយទូរស័ព្ទដៃឬថេប្លេតរបស់អ្នក

ក្រុមហ៊ុនហាងពពក តែងតែខិតខំផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនូវសេវាកម្មល្អបំផុតក្នុងតម្លៃល្អបំផុត។យើងនាំមកនូវបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយសម្រាប់អ្នក សូម្បីតែតូបតូចៗរហូតដល់ហាងមធ្យម។ សូមទាក់ទងមកខាងយើងខ្ញុំ​ តាមរយៈលេខ ០៨៨ ៨៨៩៩ ៧២៩/ ០៨៧ ៨៦ ៩០៩០/ ០៩២ ៨៨៨ ៦១១/ ០៩២ ៨៨៨ ៦២២/ ០៩២​ ៨៨៨​ ៦៣៣។ សូមអរគុណ