កម្មវិធីគ្រប់គ្រងហាងលក់ស្បែកជើង

បុប្ផា គឺជាម្ចាស់ហាងលក់ស្បែកជើង។​ រាល់ថ្ងៃ គាត់លក់ស្បែកជើងរាប់សិបគូ ដែលមានទំហំ​ ម៉ូដ និងពណ៌ខុសៗគ្នា។ បុប្ផា មានភាពលំបាក នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងចំនួនស្បែកជើងនៅក្នុងស្តុក តាមទំហំ ពណ៌ និងម៉ូដ។ ពេលមានភ្ញៀវសួរ គាត់ត្រូវការឲ្យបុគ្គលិកចូលក្នុងឃ្លាំង ដើម្បីពិនិត្យមើលស្បែកជើង ថាតើមានពណ៌ និងទំហំ ដែលភ្ញៀវចូលចិត្តអត់។ ការងារនេះ គឺចំណាយពេលវេលាច្រើនណាស់។ ដូច្នេះ បុប្ផា ចង់ស្វែងរកកម្មវិធី មួយដែលជួយ គាត់ក្នុងការគ្រប់គ្រង ស្តុកឲ្យបានប្រសិទ្ធភាពជាង។

បុប្ផាបានស្គាល់ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជិវកម្មហាងពពក តាមរយៈការណែនាំពីមិត្តភតិ្ត។ គាត់ចាប់ផ្ដើម ប្រើប្រាស់សូហ្វវែនេះ គាត់អាចដឹងពីស្ថានភាពស្តុករបស់គាត់ ពេលគាត់ចង់សា្គល់ម៉ូដណា នៅប៉ុន្មានគូ មានទំហំ និង ពណ៌ អ្វី ដើម្បីប្រាប់ អតិថិជន។ គាក់ពេញចិត្តណាស់ ប្រព័ន្ធហាងពពក​ជួយគាត់លក់ លឿងជាង ត្រូវការបុគ្គលិកតិចជាងមុន

ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជិវកម្មហាងពពក គឺសមជាមួយហាងខ្នាតតូចនិងមធ្យម គ្រប់ប្រភេទ សូម្បីតែហាង របស់អ្នលស្ថិតនៅតាមខេត្ត។ ​ប្រព័ន្ធហាងពពក អាចបានប្រើនៅលើ ទូរស័ព្ទ ថែបប្លេត (Tablet) និង កំព្យូទ័រយួរដៃ ជាមួយនឹងតម្លៃចាប់ពី $៧តែប៉ុណ្ណោះ។ បើលោកអ្នកមានសំណួរអ្វីខ្លៈ សូមផ្ញើសារតាម Facebook ឬ ទាក់ទង តាមរយៈលេខ ០៨៨ ៨៨៩៩ ៧២៩/ ០៨៧ ៨៦ ៩០៩០/ ០៩២ ៨៨៨ ៦១១