ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មសម្រាប់ហាងលក្ខណៈគ្រួសារ

Posted on Posted in អាជីវកម្ម

បើអ្នកគិតថាអ្នកកំពុងមានតែហាងលក្ខណៈគ្រួសារល្មមមួយ ហើយមិនត្រូវការប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម អ្នកប្រហែលជាគិតខុសហើយ។ ការសរសេរនៅសៀវភៅមើលទោះងាយស្រួលប៉ុន្តែអ្នកមិនអាចវាយតម្លៃអាជីវកម្មរបស់អ្នកប្រចាំខែ ឬប្រចាំឆ្នាំបានពីព្រោះអ្នកមិនមានពេលវេលាគិតឡើងវិញហើយមានព័ត៌មានច្រើននៅក្នុង សៀវភៅ ពិបាករកឃើញវិញ។ តែប្រព័នគ្រប់គ្រងអាជីកម្មមួយអាចជួយអ្នក៖

  • ដឹងពីចំនួនទឹកប្រាក់ចេញចូលប្រចាំថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ៖

    ជាមួយនឹងការសរសេរលើសៀវភៅ អ្នកនឹងដឹងពីប្រាក់ចំណេញប្រចាំថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ។ តែជាមួយនឹងប្រពន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មមួយ អ្នកនឺងដឹងពីការចំណាយ បំណុលអតិថិជន ប្រាក់នៅជំពាក់អ្នកផ្គត់ផ្គង់ ប្រាក់ចំណូល .ល. ។ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនឹងគិតទាំងអស់ ចេញផលប្រាក់ចំណេញរបស់ហាងអ្នកនៅប្រចាំថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ។ ដូច្នេះអ្នកមិនខាតពេលវេលានៅតែពិនីត្យបានស្ថានភាពអាជីវកម្ម។

  • ធ្វើឱ្យបុគ្គលិករបស់អ្នកមិនការទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងទំនិញនិងការលក់៖

    ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មមួយអាចគ្រប់គ្រងស្តុក ដូច្នេះវាអាចជួយអ្នកដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីស្ថានភាពស្តុកនៅក្នុងហាងឬឃ្លាំង។ បុគ្គលិករបស់អ្នកមិនអាចខ្ជិលក្នុងការពិនិត្យស្តុកបាន។ លើសពីនោះទៀត អ្នកអាចដឹងពីប្រាក់ចំណូលរបស់បុគ្គលិករៀងៗខ្លួនដែលលក់បាន ដើម្បីវាយតម្លៃសមត្ថភាពរបស់ពួកគេ។ អ្នកក៏អាចឱ្យកំរ៉ៃជើងសារលើប្រាក់ចំណូលដែលលក់ដោយបុគ្គលិកផ្សេងៗគ្នាដើម្បីជំរុញគេលក់ច្រើនជាង។

  • មិនត្រូវការចាំតម្លៃទំនិញទាំងអស់ឬចាំស្ថានភាពស្តុក៖

    គ្រាន់តែបើកកម្មវិធីគ្រប់គ្រងនោះលើទូរស័ព្ទ អ្នកនឹងដឹងតម្លៃរបស់ផលិតផលផ្សេថៗគ្នានិងស្ថានភាពស្តុករបស់ពួកវាយ៉ាងលឿននិងងាយស្រួល។

នៅចុងក្រោយនេះ អ្នកបានស្គាល់អំពីផលប្រយោជន៍របស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មមួយសម្រាប់ហាងរបស់អ្នកតែអ្នកកំពុងបារម្ភពីតម្លៃសម្រាប់ប្រព័ន្ធមួយ។ មិនអីទេ!ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មហាងពពក អ្នកត្រូវចំណាយចាប់ពី១០០០រៀលនៅក្នុងមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ។ យើងមានការផ្សព្វផ្សាយជាច្រើអទៀត សូមទាក់ទងក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំតាមលេខទូរស័ព្ទ ០៨៧ ៨៦ ៩០៩០ ឬ ០៨៨ ៨៨៩៩ ៧២៩ ឬ តាម Facebook www.facebook.com/hangpopok/

សូមអរគុណ

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *