របៀបទទួលផលិតផលវិញនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជិវកម្មហាងពពក

Posted on Posted in របៀបប្រើប្រព័ន្ធហាងពពក

អ្នកកំពុងប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជិវកម្មហាងពពកប៉ុន្តែឆ្ងល់អំពីរបៀបទទួលផលិតផលមកវិញនៅក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជិវកម្មហាងពពក?

កំបារម្ភ!​ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនហាងពពក យើងមានអត្ថបទគ្រប់ប្រធានបទដើម្បីដោះស្រាយ បញ្ហាគ្នាគ្នាដែលអ្នកអាចជួបប្រទះ។នៅ្នក្នុងអត្ថបទនេះ យើងនឹណែនាំអ្នកអំពីរបៀបទទួល​ផលិតផលមកវិញនៅក្នុងប្រព័ន្ធ ហាងពពក

ជាដំបូង​​ អ្នកត្រូវការពិនិត្យមើលលេខកូដនៅលើវិក័យប័ត្រដែលអ្នកបានបោះពុម្ភចេញ​សម្រាប់អតិថិជននេះ។​ឧទាហរណ៍ លេខកូដវិក័យប័ត្រនៅក្នុងរូបភាពនៅខាងក្រោម ជា B0000003។

បន្ទាបមកពីការកត់លេខកូដហើយ ​អ្នកចូលទៅកាន់ទំព័រលក់នៅលើប្រព័ន្ធហាងពពក​ហើយចុចលើសញ្ញាព្រួញដូចនៅក្នុងរូបភាពនៅខាងក្រោម។

អេករងើមួយនឹងលោតចេញ នៅក្នុងបញ្ជីវិក័យប័ត្រ អ្នកស្វែងរកលេខកូដវិក័យប័ត្រ ហើយចុចលើសញ្ញា«បើក»​ដូចខាងក្រោម។

ពេលវិក័យប័ត្របានបើកហើយ ជ្រើសរើសប្រភេទនិងចំនូនផលិតផលដែលភ្ញៀវចង់​សងវិញ។ ពេលបំពេញជំនួនផលឹតផលហើយ អ្នកចុចលើប៊ូតុង «ទូទាក់ប្រាក់» ដូចនៅខាងក្រោម។

ឥឡូវនេះ អ្នកបានទទួលផលិតផលសងវិញហលើយ។ ចំនួនផលិតផលបានធ្វើឲ្យបច្ចប្បន្ន​ភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិ។អ្នកអាចបោះពុម្ភវិក័យប័ត្របើអ្នកចង់។

សូមអរគុណ!

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *