សម្រាប់ម្ចាស់ហាង!ចុចមើលរបៀបបង្កើនប្រាក់ចំណេញ!!

Posted on Posted in អាជីវកម្ម

នៅក្នុងទិផ្សារប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើងនេះ ម្ចាស់ហាងនានាកំពុងមានអារម្មណ៍ខ្វល់ដោយសារប្រាក់ចំណូលប្រចាំថ្ងៃបានធ្លាក់ចុះឫមិនបានបង្កើនឡើងក្នុងរយះពេលយូរហើយ។ការពិត ម្ចាស់ហាងភាគច្រើនបានខកខានឱកាសជាច្រើនដើម្បីអភិឌ្ឍអាជីវកម្មរបស់អ្នក។នេះគឺជាគន្លឹះមួយចំនួនសម្រាប់អ្នក៖

១. អាជីវកម្មអតិថិជនចាស់៖

ក្រុមអតិថិជនចាស់គឺប្រភពប្រាក់ចំណូលមួយធំរបស់ហាងមួយ។ ប្រមូលពត៌មានរបស់អតិថិជនពេលគេមកទិញទំនិញនៅហាងអ្នកនិងរក្សារទុកពត៌មាននោះក្នុងឯកសារអតិថិជនដម្បីផ្ញើទៅពួកគេការផ្សព្វផ្សាយនៃហាងរបស់អ្នក។ ការនេះនិងរំលឹកអតិថិជនចាស់អំពីហាងរបស់អ្នកនិងផលិតផលរបស់អ្នក និងជំរុញគេទិញម្តងទៀត។

២. ការគ្រប់គ្រងស្តុកទំនិញយ៉ាងប្រសិទ្ធភាព៖

ការបាត់បង់ទំនិញធ្វើរឱ្យប្រាក់ចំណូលហាងរបស់អ្នកធ្លាក់ចុះ។ នៅលើដៃផ្សេងទៀត ការមិនច្បាស់អំពីស្ថានភាពស្តុកអាចនាំឱ្យទំនិញនាំចូលមិនត្រឹមត្រូវ ទំនិញលក់អត់ដាច់ ដែលបះពល់ដល់ប្រាក់ចំណូលអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

៣. គិតគូរចំណូលនិងចំណាយប្រចាំថ្ងៃយ៉ាងច្បាស់៖

ការយល់ដឹងអំពីចំណូលនិងជំណាយហាងរបស់អ្នកប្រចាំថ្ងៃ អ្នកអាចយកចេញចំណាយមិនចាំបាច់នាំឱ្យការកើនឡើងនៃប្រាក់ចំណូលអាជីវកម្មរបស់អ្នក។

៤. គ្រប់គ្រងអ្នកផ្គត់ផ្គង់និងថ្លៃផ្គត់ផ្គង់៖

ទំនិញមួយប្រភេទអាចមានច្រើនអ្នកផ្គតផ្គង់និងមានតំលៃខុសពីគ្នា។ ដូច្នេះ អ្នកត្រូវការមានបញ្ជីមួយនៃអ្នកផ្គត់ផ្គង់ចូលរួមជាមួយផលិតផលនិងតម្លៃរបស់ពួកគេ។ បញ្ជីនេះនឹងជួយអ្នកក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកផ្គត់ផ្គង់ណាផ្ដល់ផលិតផលដែលមានគុណភាពខ្ពស់និងតម្លៃសមរម្យជាងគេ​។ ការនេះនឹងរួមចូលក្នុងការបង្កើនប្រាក់ចំណេញហាងរបស់អ្នក។

ដម្បីគ្រប់គ្រងព័ត៌មានមួយចំនួនធំដូចបានរៀបរាប់ខាងលើ អ្នកត្រូវការកម្មវិធីមួយដែលងាយស្រួលប្រើ ទនើប និងមានតម្លៃសមរម្យ។ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ហាងពពក (Hangpopok) បានរចនាតាមតម្រូវការរបស់ម្ចាស់ហាងផ្សេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជា។ ជាមួយនិងតម្លៃសមរម្យចាប់ផ្ដើមពី $៧/ខែ អ្នកនឹងមានប្រព័ន្ធមួយដែលបានជួយគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មនឹងបង្កើនឡើងចំណេញរបស់អ្នក។
បើអ្នកមានតម្រូវការសាកប្រើកម្មវិធីគ្រប់គ្រងនេះ សូមទាក់ទងតាមទូរស័ព្ទលេខ ០៨៨ ៥ ៧៨៩ ៧៨៩។

សូមអរគុណ។

ឆ្លើយ​តប

អាសយដ្ឋាន​អ៊ីមែល​របស់​អ្នក​នឹង​មិន​ត្រូវ​ផ្សាយ​ទេ។ វាល​ដែល​ត្រូវ​ការ​ត្រូវ​បាន​គូស *