សូម្បីតែហាងលក្ខណៈគ្រួសារអាចប្រើបានដែរ

បារម្ភថាអ្នកមានគ្រាន់តែហាងល្មមមួយដែលមានលក្ខណៈគ្រួសារ គ្មានកម្មវិធីគ្រប់គ្រងណាសមសម្រាប់ហាងរបស់អ្នកទេ? នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងសម្រេចបង្កើតកម្មវិធីហាងពពក។

ធ្លាប់នឹងការសរសេរនៅលើក្រដាសឬសៀវភៅសរសេរ?

ប្រសិនបើអ្នកញញើតអំពីភាពស្មុតស្មាញពេលអនុវត្តប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម និងធ្លាប់ជាមួយនឹងការសរសេរនៅលើក្រដាស។ មិនអីទេ! អ្នកអាចសរសេរចូលក្រដាសជាធម្មតាហើយបញ្ចូលប្រព័ន្ធនៅពេលអ្នកទំនេរ យើងនឹងគិតប្រាក់ចំណេញរាល់ថ្ងៃ្ រាល់ខែ។ ប្រព័ន្ធយើងក៏គ្រប់គ្រងស្តុក បំណុលរបស់អតិថិជនបើអ្នកចង់ពិគ្រោៈ។

មិនត្រូវការវិនិយោគទុនជាច្រើន។ អ្នកអាចប្រើកម្មវិធីយើងខ្ញុំជាមួយនឹងស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក

មិនត្រូវការកុំព្យូទ័រ បាកូដ គ្មានអ្វីៗដែលស្មិគស្មាញ។ អ្នកទាំងអស់គ្នាមានស្មាតហ្វូនដូច្នេះអ្នកមិនចាំបាច់ទិញឧបករណ៍ថ្លៃនិងស្មុគស្មាញដើម្បីផ្ដល់ឱ្យបុគ្គលិករបស់អ្នក។ហេតុអ្វីមិនគ្រាន់តែប្រើអ្វីដែលអ្នកមានដើម្បីមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់!

តើប្រព័ន្ធហាងពពកពិបាកប្រើទេ? ការប្រើហាងពពកជាងាយស្រួលដូចប្រើ Facebook

យើងយល់ថាពប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មខ្លៈគឹមានភាពស្មិគស្មាញខ្លាំងណាស់សម្រាប់ហាងល្មមដើម្បីអនុវត្ត។ នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងចង់បង្កើតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មមួយដែលអាចបានប្រើងាយស្រួលដូចFacebook

ចាប់ពីតំលៃតែ១០០០រៀលក្នុងមួយថ្ងៃ

បង់តែនៅពេលអ្នកប្រើប្រព័ន្ធយើង។ បញ្ចុះតំលៃនៅប្រសិនបើអ្នកទិញច្រើនជាង ១២ ខែ!

អ្វីដែល ហាងពពក អាចជួយអ្នក

បារម្ភថាអ្នកមានគ្រាន់តែហាងល្មមមួយដែលមានលក្ខណៈគ្រួសារ គ្មានកម្មវិធីគ្រប់គ្រងណាសមសម្រាប់ហាងរបស់អ្នកទេ? នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងសម្រេចបង្កើតកម្មវិធីហាងពពក។

ពិនិត្យប្រាក់ចំណេញនៅលើស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក

អ្នកចេញដំណើរតាមខេត្តនិងឆ្ងល់អំពីរបៀបដែលបុគ្គលិករបស់អ្នកលក់នៅថ្ងៃនេះ។កុំបារម្ភ! បើកកម្មវិធីហាងពពកនៅលើស្មាតហ្វូនរបស់អ្នក។ប្រសិនបើអ្នកចង់ពិនិត្យមើលថាតើអតិថិជនលក់ដុំរបស់អ្នកជំពាក់អ្នកប៉ុន្មាន អ្នកអាចមើលនៅកម្មវិធីហាងពពកបានដែរ។

ធ្វើអោយបុគ្គលិករបស់អ្នកលក់ច្រើនជាងដោយកំរ៉ៃជើងសារ

តើអ្នកមានគិតអំពីការផ្ដល់៥%នៅលើប្រាក់ចំណូលដែលបុគ្គលិកលក់បានដើម្បីជំរុញចិត្តពួកគេ? បុគ្គលិករបស់អ្នកនឹងលើកទឹកចិត្តដើម្បីបម្រើអតិថិជនរបស់ហាងអោយល្អបំផុត។

របៀបធ្វើឱ្យប្រាកដថាបុគ្គលិករបស់អ្នកថែរក្សាហាងរបស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកមិនមានឧបករណ៍ដើម្បីគ្រប់គ្រងស្តុករបស់អ្នក បុគ្គលិករបស់អ្នកនឹងមិនសូវទទួលខុសត្រូវចំពោះស្តុកទេ។ អ្នកមិនចាំបាច់ធ្វើសកម្មភាពស្មុគស្មាញទេ គ្រាន់តែពិនិត្យប្រចាំខែនូវប្រភេទខ្លះមានច្រើនជាងគេនៅក្នុងស្តុក។

តើអ្នកមានអតិថិជនលក់ដុំដែរឬទេ? ហាងពពក អាចគ្រប់គ្រងបំណុលសម្រាប់អ្នក!

មិនមានសៀវភៅបំណុលរញ៉េរញ៉ៃទៀតទេ!យើងមានប្រព័ន្ធងាយស្រួលប្រើក្នុងការតាមដានអតិថិជនរបស់អ្នក

"ការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ថគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មហាងពពក ជួយឱ្យខ្ញុំដឹងពីប្រាក់ចំណេញប្រចាំថ្ងៃ។ លើសពីនោះទៀត បុគ្គលិកខ្ញុំមានការលើកទឹកចិត្តក្នុងការលក់បន្ថែមទៀត! "

បន្ទប់បង្ហាញ

ប្រព៥ន្ធគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មហាងពពកអាចប្រើលើគ្រប់ឧបករណ៍ដែលអ្នកមាន

បានហើយ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហាងពពកមើលទៅសមជាមួយតម្រូវការរបស់ខ្ញុំ។ អ្វីដែលខ្ញុំគួរធ្វើបន្តទៀត?

សរសេរនូវផលិតផលមួយចំនួននៅលើក្រដាសនិងផ្ញើវាមកកាន់យើងតាមរយៈ Facebook Messenger/Line/Viber របស់ក្រុមហ៊ុនយើងនឹងរៀបចំតែ ៥នាទីហើយអ្នកអាចប្រើបាន

ទស្សនាបន្ទប់បង្ហាញរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំ

#35 Claster St, Borey Peng Huot Boung Snor, Chbar Ampov, Phnompenh (Near Cho Ray Hospital)